Музичко-драмски концерт „ПИСМОТО ОД КРАЛОТ“

Дома / Музичко-драмски концерт „ПИСМОТО ОД КРАЛОТ“
Loading Events
28
Јуни
Понеделник

Музичко-драмски концерт „ПИСМОТО ОД КРАЛОТ“

Локација: Факултет за ликовни уметности - Сули ан
Цена: 150 денари

Иновативен музичко-драмски концерт за деца „Писмото на кралот” кој е во својство на едукацијата на најмалите, опфаќајќи актуелни теми (екологија, бон-тон, јавно здравје итн.), испреплетени низ музика изведена во живо.

Цел: Будење на свеста за важноста на чување на нашиот град Скопје, преку едукација на најмладата  популација на креативен и иновативен пристап.

Целна група: деца од   4 – 10 години    

Време траење на концертот:  45 мин.

Локација на изведба:  Факултет за ликовна уметност - Сули ан ;

Идеен концепт, сценарио, режија:  Десанка Глигоријевиќ

Изведуваат:   

                    Марика Поповиќ- модератор, мецо - сопран;

                    Андреј Наунов – пијанист;

       Јане Дунимаглоски- тенор, труба и гитара;

~

Во своето богато портфолио групата ТРИАНГЛ предводена од Десанка Глигоријевиќ во период од 8 години (од своето постоење) има реализирано повеќе од 1200 поединечни проекти наменети за едукација на деца и концерти за сите возрасни категории.

Во декември 2020г. групата постана правен субјект, оформувајќи се како Здружение на граѓани за музичко сценски уметности ТРИАНГЛ ПУЛС Скопје.

Групата е составена од 4 – 7 професионални музичари со повеќегодишно искуство во својата дејност.

Визијата на Здружението ТРИАНГЛ ПУЛС е: Делување преку различни пристапи кон музичката уметност кон сите целни групи.

Мисијата на Здружението ТРИАНГЛ ПУЛС  е: Доближување на  музиката до сите целни групи на различни и иновативни уметнички пристапи.

Целите на проектите кои ги изведува Здружението ТРИАНГЛ ПУЛС се во функција на развој и афирмација на музичката и на музичко-сценската уметност.

 Сите детски проекти кои се реализираат претставуваат симбиоза на неколку типови на музички категории: детски музички концерт и детска музичка работилница, со што се овозможува образовен тематско-едукативен процес кај најмладата популација преку несекојдневен пристап - концерт или претстава. 

Со проектите за деца кои ги изведува групата се  врши едукација, афирмација на музичката култура во функција на запознавање и доближување на музичката култура кај најмладата популација (целна група 3-10 години) и секогаш драмското дејство е во функција на одредена тематика.Презентирањето на проектите е со стилска и жанровска разновидност, со мултимедијално претставување и користење на најсовремени технички можности на еден поинаков и иновативен, интерактивен пристап на презентација.